9. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VẬN HÀNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT ĐIỆN TRẠM THỦY ĐIỆN NHỎ
Trang 27 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Đức Nghĩa
 
CÔNG CỤ HỖ TRỢ VẬN HÀNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ
PHÁT ĐIỆN TRẠM THỦY ĐIỆN NHỎ
 
Nguyễn Đức Nghĩa
Bộ môn Thủy điện và Năng lượng tái tạo, trường Đại học Thủy lợi
Email: nghiand@tlu.edu.vn
 
1. GIỚI THIỆU CHUNG
 
Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn nước thu hút sự quan tâm lớn của các nhà khoa học cũng như các công ty chuyển giao công nghệ trên thế giới. Các thuật toán tối ưu, các quy trình vận hành đã được nghiên cứu và áp dụng cho hầu hết các hệ thống sông lớn trên thế giới. Nhiều phần mềm đã được xây dựng để tối ưu hóa hoạt động các trạm thủy điện (TTĐ) trong ngắn hạn (ngày, tuần) và dài hạn (năm). Tuy nhiên các phần mềm này ưu tiên là điều tiết dòng chảy (thủy văn), chưa tối ưu hóa để hạn chế tổn thất năng lượng trên đường dẫn, chưa tối ưu được vị trí làm việc của thiết bị với hiệu suất cao, giao diện phức tạp, việc kiểm soát số liệu đầu vào yêu cầu chuyên môn cao, có giá bán rất cao, chủ yếu dùng cho các trạm thủy điện lớn.
 
Từ những tồn tại và yêu cầu thực tế, việc xây dựng công cụ hỗ trợ giúp người vận hành có thể đưa ra được chế độ vận hành tốt hơn trên cơ sở các đặc trưng chính của công trình, kết hợp với số liệu quan trắc thực tế - là rất cần thiết.