8. NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH THỦY LỰC CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA-IV TRONG TRƯỜNG HỢP XẾP RỐI VÀ SÓNG KHÔNG TRÀN
Trang 24 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Quang Lương, Nguyễn Văn Thìn

 

NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH THỦY LỰC
CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA-IV
TRONG TRƯỜNG HỢP XẾP RỐI VÀ SÓNG KHÔNG TRÀN
 
Nguyễn Quang Lương1, Nguyễn Văn Thìn2
1Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thủy lợi, email: luong.n.q@tlu.edu.vn
2Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học, email: nvthin@tlu.edu.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong những năm gần đây, các cấu kiện khối phủ rất lớn đã được sử dụng cho nhiều công trình bảo vệ bờ biển đặc biệt là đê chắn sóng dạng đá đổ mái nghiêng ở các khu vực nước sâu. RAKUNA-IV là dạng cấu kiện tiêu sóng mới của Nhật Bản được phát minh vào năm 2007 của công ty Nikken Kogaku. RAKUNA-IV cũng có cấu tạo bốn chân như Tetrapod nhưng góc cạnh hơn và đặc biệt là có thêm 04 hốc lõm ở các chân như tên gọi của nó (xem Hình 1).
 
Dưới tác động của sóng, khối phủ sẽ bị dịch chuyển theo các hình thức như là trượt, quay, hoặc bị nâng ra ngoài lớp phủ. Cơ chế mất ổn định do hiện tượng các cấu kiện bê tông khối phủ bị “xoay lắc” dưới tác động của sóng (cơ chế rocking) là một cơ chế thường gặp ở dạng khối phủ liên kết hai lớp có hình dạng thanh mảnh và được xếp rối trên mái đê đá đổ.