5. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TẠI CỐI QUAY CỬA VAN CUNG BẰNG THỰC NGHIỆM
Trang 15 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Thái Hoàng

 

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TẠI CỐI QUAY CỬA VAN CUNG BẰNG THỰC NGHIỆM
 
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Thái Hoàng
Trường Đại học Thủy lợi, email: thangnc@tlu.edu.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 
Cửa van là một bộ phận kết cấu quan trọng liên quan đến độ an toàn và hiệu quả của công trình. Cửa van cung là loại cửa van có mặt cắt ngang dạng hình cung tròn, tâm cung thường trùng với tâm quay của cửa van, phần chắn nước là tổ hợp bản mặt lắp ghép, thông qua kết cấu giàn càng truyền lực lên trụ pin thông qua cối quay
 
Thực tế vận hành các cửa van trên thế gới cũng như ở nước ta cho thấy rất nhiều hư hại của đập có liên quan đến sự cố cửa van [1,2].
 
Các cửa van cung trên các công trình lớn hiện nay ở nước ta đa phần được xây dựng tương đối lâu, vấn đề duy tu bảo dưỡng còn chưa được chú trọng nhiều.

 

Xem thêm…