4. MÔ HÌNH TOÁN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA HÀNG RÀO TRE
Trang 12 |  PDF (Size KB)
Thiều Quang Tuấn, Mai Trọng Luân

 

MÔ HÌNH TOÁN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG
CỦA HÀNG RÀO TRE  
 
Thiều Quang Tuấn1, Mai Trọng Luân2
1Khoa Kỹ thuật Biển - Trường Đại học Thủy lợi, email: Tuan.T.Q@tlu.edu.vn
2Viện Sinh thái và bảo vệ công trình - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

1. GIỚI THIỆU

Hàng rào được làm từ các bó cành và thân cây sẵn có ở địa phương như tre, tràm... (sau đây gọi chung là hàng rào tre) đã và đang được sử dụng phổ biến như là một giải pháp giảm sóng, gây bồi nhằm hỗ trợ trồng tái sinh rừng ngập mặn ở những nơi thích hợp. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn rất ít các nghiên cứu về các quá trình truyền sóng cũng như là hiệu quả giảm sóng của loại hàng rào này [1]
 
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng quá trình truyền sóng qua rào bằng mô hình số COBRAS-UC với mục tiêu tìm hiểu và đánh giá mức độ chi phối của các tham số hình học và kết cấu rào như chiều cao, bề rộng và độ rỗng của lớp nhét cành cây.