LỜI NÓI ĐẦU
Trang bìa |  PDF (Size KB)
LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

 

Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất là một trong các nhiệm vụ lớn và quan trọng của trường đại học Thủy lợi. Trong suốt 5 năm qua, trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức thành công và tạo được thương hiệu Hội nghị khoa học thường niên - diễn đàn hữu ích và giá trị về nghiên cứu khoa học.

Hội Nghị Khoa Học Thường Niên đã thu hút ngày càng nhiều các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng nhau gặp gỡ trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu, thảo luận và cùng hợp tác giải quyết những vấn đề đặt ra; Hội nghị cũng đã nhận được sự quan tâm và tham gia báo cáo của các nhà khoa học đến từ nhiều Quốc gia trên Thế giới.  

Cuốn Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên năm 2018 gồm192 báo cáo khoa học đã được chấp nhận sau khi phản biện kín. Các báo cáo được chia thành các lĩnh vực: Công trình, Cơ khí, Năng lượng, Khoa học xã hội, Thuỷ văn - thủy lực, Môi trường, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Công nghệ thông tin - Tính toán khoa học, Kinh tế và Quản lý, Quốc tế.

Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học trong và ngoài nước đã gửi báo cáo khoa học tới Hội nghị, cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình, có hiệu quả của Trung tâm Tin học trường Đại học Thủy lợi, các Phòng, Khoa, Ban đã góp phần vào sự thành công của Hội nghị. Mong rằng trong các kỳ hội nghị tiếp theo, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học... để nội dung Hội nghị khoa học được phong phú hơn nữa. Thông tin về hội nghị xin truy cập: http://hoithaokhcn.tlu.edu.vn/

Xin trân trọng cảm ơn!

 

BAN BIÊN TẬP

 

Xem thêm…